Jeg vet at de nye Travel Wallet-vilkårene og forutsetningene trer i kraft den 16. august 2018. Men jeg skal reise før det. Hva gjør jeg da?