Jag har fått ett EuroBonus-medlemskapskort på posten, men det har inget betalningschip. Kan ni skicka mig ett nytt kort som är knutet till både EuroBonus-medlemskap och betalningsfunktioner?